Składanie rysunków technicznych
i dokumentów

Rysunki składamy na składarce elektrycznej firmy oce do formatu A4 – z możliwością wpięcia do skoroszytu lub do teczki. Rysunki standardowych formatów składamy gratis. Rysunki niestandardowych formatów* lub dostarczone przez klienta składamy w cenie 0,30zł/format A4 brutto.

 *długość składanego boku jest wyższa niż 914mm i/lub rysunek jest krótszy niż 420mm.