Przygotowanie plików w PDF

Przygotowując pliki w formacie pdf warto pamiętać, że drukarki mają swój własny margines więc nie ma możliwości wydruku „od brzegu do brzegu”. Margines jest szczególnie ważny w rysunkach technicznych ponieważ drukując pliki w formacie pdf nie skalujemy (chyba ze klient wyraźnie zaznaczy, że nie zależy mu na skali) ich do rozmiaru papieru tylko w oryginalnym rozmiarze (aby nie przekłamać skali) Wtedy rysunki mogą wyjść z „obciętą” ramką. W przypadku wydruków A3 i A4 ten margines wynosi min 5 mm z każdej strony (bezpieczny 6mm). W przypadku większych wydruków (wydruk z plotera) margines min wynosi 4mm (bezpieczny 5mm) W dziale pomocy w artykule „przygotowanie rysunków z autocada” jest wyjaśnione jak przygotowywać niestandardowe arkusze formatu pdf.  Nawet jeżeli przygotują Państwo rysunek na większym arkuszu istnieje sposób żeby sprawdzić jego dokładny wymiar. Jednym ze sposobów jest posiadanie programu acrobat reader np. w wersji X. Zaznaczamy wtedy rysunek za pomocą opcji : wykonaj zdjęcie (ikonka z aparatem) która znajduje się w menu edycja. Po zaznaczeniu naszego rysunku wybieramy -> drukuj. W sekcji podglądu przy dokumencie jest pokazany dokładny wymiar zaznaczonego obszaru.

Szczególnie przydatnym programem do edycji formatu PDF jest: PDF Split and Merge do pobrania m.in. ze strony producenta: http://www.pdfsam.org. Za pomocą tego programy można m.in. łączyć, rozdzielać, obracać strony w formacie pdf.

Przygotowanie plików w pdf jest szczególnie ważne kiedy wysyłasz do nas pliki drogą mailową. Ograniczasz w ten sposób do minimum ryzyko nieprawidłowości wydruku (np. przesunięć w programie Microsoft Word. Istotną sprawą jest nazewnictwo takich plików które dodatkowo ułatwia i przyspiesza drukowanie takich plików.

Przykład prawidłowo nazwanych plików (rysunki techniczne):

A2 monochrom.pdf
420×594 kolor.pdf
420x594czb.pdf
297×620 czb do wpięcia.pdf

Ostatni przykład ma dodatkowo rodzaj składania w nazwie i informuje o sposobie złożenia rysunku technicznego. Rodzaje składania są pokazane w dziale składanie rysunków na naszej stronie. Jeśli plików danego typu jest bardzo dużo wtedy dobrym pomysłem jest nazywać katalog formatem druku.

Dodatkową korzyścią zapisania plików w pdf jest ich cena.